?

Log in

No account? Create an account

Biełaruskaja łacinka

March 11th, 2008

10:12 pm - ex_biespart - Pišam łacinkaj (Linux)

Sustrakajusia, byvaje, z pytańniami, jak pisać łacinkaj u Linuksie. Heta niaciažka, bo majem jaje padtrymku na ŭsich uzroŭniach systemy. Voś instrukcyja dla Ubuntu dy inšych dystrybucyjaŭ z GNOME:
Read more...Collapse )
Powered by LiveJournal.com